Tabela srodek 1

Prowadzimy szeroką diagnostykę, zarówno obrazową jak i laboratoryjną. Stale inwestujemy w nowe technologie - nowoczesne maszyny weterynaryjne są lepiej dostosowane do specyfiki krwi Państwa podopiecznych.